Kostnadseffektivt & flexibelt

KOSTNADSEFFEKTIVITET

ArcWorld är designad för snabb igångkörning och hög produktivitet på liten yta, och till en låg investeringskostnad. Yaskawa erbjuder också alternativa möjligheter till finansiering. Priset och flexibiliteten ger dig en bättre produktionsekonomi och ökad konkurrenskraft.

FLEXIBILITET

Med ArcWorld kan du få snabb omställning i produktionen och producera både stora och medelstora serier. ArcWorld finns även som en modell med två separata flöden. Man kan därmed hantera två olika produkter samtidigt.

En annan viktig egenskap är att robotstationerna är lätta att flytta till en annan plats i fabrikslokalen om produktionsbehovet ändras.

Fördelarna med ArcWorld är många

 • Den tar liten plats.
 • Den har kort leveranstid.
 • Den är också lätt att installera och köra igång.
 • Valmöjligheter är många.

ArcWorld är en framgångsrik serie av prisvärda CE-märkta robotstationer för bågsvetsning. Den finns i utförande med en, eller två stationer och med ett genomtänkt urval av lämpliga tillval. Allt är konstruerat för snabb installation och igångkörning och problemfri drift.

AUTOMATISERING

Robotsvetsning med ArcWorld innebär att man kan hantera varierande volymer med bättre kvalitet och högre leveransprecision.

Men robotstationerna är också utformade med hänsyn till operatören. Arbetshöjden är den rätta när fixturerna ska laddas eller plundras, och det finns möjlighet att lyfta in material och fixturer med travers.

FÖRDELARNA ÄR MÅNGA

Kort leveranstid

Lätt att installera och köra igång

Liten golvyta

Blir snabbt lönsam

Nytt från Arcworld

case - Laserkraft

Bästa möjliga utnyttjande av fabriksytan

Utmaning

Laserkraft hade fem befintliga robotsvetssystem i drift, varav fyra var från Yaskawa. Ett av dem var utrustad med en äldre MOTOMAN-robot (XRC) och RM2 tvåstations lägesställare från Yaskawa. För att möta Laserkrafts ökade efterfrågan och strävan efter höjd kvalitet, stod man inför valet att modernisera en befintlig anläggning genom att byta till en ny robot eller ännu hellre hitta en lösning där man med två robotar kunde utnyttja fabriksytan mer optimalt. Samtidigt ville man kunna använda befintliga kundunika fixturer.

Lösning

En robotstation av typen ArcWorld blev det naturliga valet på grund av sin kompakta form och enkelheten vid installationen. Med ArcWorld V2 med den bredare fixturmodellen och dubbla robotar fick Laserkraft inte bara den ökade kapaciteten och höjda kvaliteten man var ute efter, utan också ett mer fördelaktigt utnyttjande av fabriksytan. Laserkraft kunde också behålla alla befintliga fixturer tack vare att lägesställaren V2, som ersätter RM2, har konstruerats för att göra det möjligt att enkelt och problemfritt att flytta över fixturer.

Resultat

Med ArcWorld V2 har Laserkraft lämnat sin ursprungliga singelrobotanläggning, vunnit en ökad kvalitet på svetsningen och ökat produktiviteten med över 30%.
– Dessutom har även arbetsmiljön för operatören förbättrats, säger Christian Höglund, vd för Laserkraft AB. Alla rörliga delar finns innanför dörrarna och svetsröken sugs ut bättre eftersom robotstationen är helt inkapslad. Svetskvaliteten förbättras nu när vi kan välja mellan tre svetsmetoder MIG/MAG, CMT och PULS och det blir minimalt med efterarbete. Jag är överraskad över hur smidigt och snabbt installationen gjordes vilket minimerade stilleståndet, avslutar Christian.

Fakta

Kund: Laserkraft Bredaryd
Produkt: Metallkomponenter
Land: Sverige
Installerad: 2017
Industri: Metallindustri
Applikation: Bågsvets

Systemet innehåller:

ArcWorld V2, 2x MA1440, DX200 controller, svetsutrustning för MIG/MAG, CMT, PULS

ArcWorld 250/500

ArcWorld 250/500 är gjord för svetsning av små till medelstora objekt. Den har två stationer för separata flöden. Här kan man välja mellan ett fast svetsbord eller roterande fixturskivor. Antingen två identiska lösningar, eller olika lägesställare i varje station.

 • MOTOMAN svetsrobot.
 • Fast svetsbord eller roterande lägesställare.
 • Rökhuv, bländskydd, inspektionsdörr, inre belysning och uttag för gaffeltruck.
 • Golvyta: 3,8 kvm.

ArcWorld CS

ArcWorld CS har ett praktiskt och ljust arbetsområde för operatören, som är skilt från robotens. Här finns allt material nära till hands för att ladda och plundra fixturen. Det går också att använda lyfthjälpmedel.

 • MOTOMAN svetsrobot.
 • Fast svetsbord eller roterande lägesställare.
 • Rökhuv, bländskydd, inspektionsdörr, inre belysning och uttag för gaffeltruck.
 • Tillval: två robotar, hjul för ökad flyttbarhet, svetsutrustning med mera.
 • Golvyta: från 10 kvm och bredden 2,3 meter.

MASTERS OF DRIVES, MOTION AND CONTROL

YASKAWA Electric Corporation is one of the world’s leading manufacturers in the fields of drive technology, industrial automation and robotics based in Kitakyushu, Japan. Founded in 1915, we see ourselves as a pioneer in these sectors, always striving to optimise the productivity and efficiency of machines and industrial systems with our innovations.

Yaskawa’s first industrial robot was launched as a single model on the market in 1977. Four decades later the MOTOMAN robot family consists of more than 150 robot models.

The European headquarters are located in Frankfurt, Germany. Robot controllers for the European market are currently manufactured in the factory in Sweden. The first MOTOMAN robots from an all-European production are expected to roll off the production line in Slovenia in 2018.

14 000

employees
worldwide

60

offices
worldwide

22 MILLION

frequency
inverters installed

12 MILLION

servo drives
installed

400 000

industrial robots
installed

www.yaskawa.eu.com