case - CFTFI

Optimerar sin svetsning med hjälp av ArcWorld Mini

Utmaning

För att öka sin produktivitet, och i synnerhet svetskapaciteten, tog CFTFI kontakt med Yaskawa för att få hjälp. Målet var att fokusera på produktion av mer tekniska detaljer, med ett högre mervärde, samt mindre produktionssatser.

Lösning

I slutet av 2019 investerade CFTFI i en ArcWorld RS Mini svetscell från Yaskawa.

–  Det kompakta formatet och enkelheten vid en installation gjorde det möjligt att snabbt komma igång att producera, säger produktionschefen för CFTFI, Marc Brilland.

En av de viktigaste fördelarna med ArcWorld RS Mini är att den är lätt att installera, programmera och använda. Robotcellen är helt inkapslad och byggd på en plattform som gör den lätt att flytta.

Resultat

– Den här allt-i-ett lösningen är idealisk för att ersätta eller komplettera manuell svetsning när det behövs, för att minska stilleståndstider och öka produktiviteten. Med hjälp av utbildningen av operatörer på Yaskawa Training Center och hos oss, kan vi efter ett års användning konstatera att den här investeringen har motsvarat våra förväntningar, avslutar produktionschefen.

Länk till video

case - Sparta

Snabbare produktion och jämnare svetskvalitet

Utmaning

På grund av den ökade arbetsbelastningen på svetsavdelningen bestämde sig Sparta för att utforska fördelarna med robotsvetssystem och hur det skulle kunna hjälpa dem att gå vidare. Efter omfattande undersökningar av vilka robotsystem som fanns tillgängliga och hur dessa bäst passade deras behov var det tydligt att det mest lämpliga erbjudandet var YASKAWA ArcWorld CS. Sparta kände att ArcWorld CS gav dem fördelen med ett mycket kompakt och komplett system som bäst motsvarade deras svetsbehov.

Lösning

ArcWorld CS med dess 6-axliga MA1440 robot är utformad speciellt för att möta de krävande kraven på svetsapplikationer. Med sitt överlägsna trådmatningssystem sträcker sig kablar och arbetshöljen internt från 1,440 mm till 2 010 mm, MA-serien svetsrobot s signific antly förbättrar svetskvaliteten.

Resultat

Ställtiden har reducerats till så lite som 30 minuter. Produktionen är nu i genomsnitt över 300% snabbare än konventionell (manuell) svetsning. Produktionskapaciteten med de två ArcWorld- systemen motsvarar sex svetsare. Svetsning med robot innebär också att inga svetsar missas, och resultatet är av samma kvalitet vid slutet av skiftet, som i början.

Fakta

Kund: Sparta Ltd
Produkt: Metallkomponenter
Land: Storbritannien
Installerad: 2019
Industri: Underleverantör
Tillämpning: Bågsvetsning

Systemet innehåller

ArcWorld CS, 1x MA1440, DX200 styrsystem, svetsutrustning

case - Andrénverken

Bättre än två separata robotsystem

Utmaning

Andrénverken har långsiktiga relationer med sina kunder och en ambition att utveckla sina samarbeten. Företaget växer med sina kunder och fick ett behov av att öka sin volym och sin kapacitet. Man sökte en lösning som skulle vara driftsäker och ge en störningsfri produktion samtidigt som kravet på en jämn och hög kvalitet var viktigt. Man ville också komma igång utan alltför lång och omständlig igångsättning.

Lösning

Andrénverken har fyra svetsrobotar från Yaskawa i produktionen sedan tidigare. Vid en kontakt med Yaskawa presenterades ArcWorld i en version med två svetsrobotar. Andrenverken räknade ut att kapaciteten med en station och två robotar skulle ge nästan lika mycket som två separata arbetsstationer. Den nya anläggningen med ArcWorld installerades i januari 2017. Installationen gick snabbt och smidigt och man var igång med produktionen efter bara en vecka.

Resultat

Kapaciteten ökade över förväntan. Andrénverken är också mycket nöjda med själva leveransen från Yaskawa. Man lyssnade på kunden och levererade en nyckelfärdig lösning, inklusive en bra utbildning, som kunde installeras utan några problem eller behov av justeringar. Allt fungerade och man har inte haft något haveri eller stillestånd.

Fördelarna som man ser med ArcWorld är att den är kompakt, lätt att installera och lätt att flytta. ”En bra projektledning från Yaskawa innebar en installation utan oväntade överraskningar. Allt fungerade perfekt”, säger Fredrik Stensson och Christer Haraldsson, ägare i Andrénverken AB.

Fakta

Kund: Andrénverken AB
Produkt: Metallkomponenter
Land: Sverige
Installerad: 2017
Industri: Metallindustri
Applikation: Bågsvets

Systemet innehåller:

ArcWorld V2, 2x MA1440, DX200 controller, svetsutrustning

case - Laserkraft

Bästa möjliga utnyttjande av fabriksytan

Utmaning

Laserkraft hade fem befintliga robotsvetssystem i drift, varav fyra var från Yaskawa. Ett av dem var utrustad med en äldre MOTOMAN-robot (XRC) och RM2 tvåstations lägesställare från Yaskawa. För att möta Laserkrafts ökade efterfrågan och strävan efter höjd kvalitet, stod man inför valet att modernisera en befintlig anläggning genom att byta till en ny robot eller ännu hellre hitta en lösning där man med två robotar kunde utnyttja fabriksytan mer optimalt. Samtidigt ville man kunna använda befintliga kundunika fixturer.

Lösning

En robotstation av typen ArcWorld blev det naturliga valet på grund av sin kompakta form och enkelheten vid installationen. Med ArcWorld V2 med den bredare fixturmodellen och dubbla robotar fick Laserkraft inte bara den ökade kapaciteten och höjda kvaliteten man var ute efter, utan också ett mer fördelaktigt utnyttjande av fabriksytan. Laserkraft kunde också behålla alla befintliga fixturer tack vare att lägesställaren V2, som ersätter RM2, har konstruerats för att göra det möjligt att enkelt och problemfritt att flytta över fixturer.

Resultat

Med ArcWorld V2 har Laserkraft lämnat sin ursprungliga singelrobotanläggning, vunnit en ökad kvalitet på svetsningen och ökat produktiviteten med över 30%.
– Dessutom har även arbetsmiljön för operatören förbättrats, säger Christian Höglund, vd för Laserkraft AB. Alla rörliga delar finns innanför dörrarna och svetsröken sugs ut bättre eftersom robotstationen är helt inkapslad. Svetskvaliteten förbättras nu när vi kan välja mellan tre svetsmetoder MIG/MAG, CMT och PULS och det blir minimalt med efterarbete. Jag är överraskad över hur smidigt och snabbt installationen gjordes vilket minimerade stilleståndet, avslutar Christian.

Fakta

Kund: Laserkraft Bredaryd
Produkt: Metallkomponenter
Land: Sverige
Installerad: 2017
Industri: Metallindustri
Applikation: Bågsvets

Systemet innehåller:

ArcWorld V2, 2x MA1440, DX200 controller, svetsutrustning för MIG/MAG, CMT, PULS

case - Hörle

Lätt att ändra efter produktmixen

Utmaning

Hörle Automatic tillverkar detaljer för bland annat fordonsindustrin. Företaget har en bred maskinpark för att kunna producera både små och stora volymer snabbt och effektivt. Man tillverkar också prototyper, småserier och testar nya metoder och verktyg. För Hörle är det viktigt att arbeta med Lean production, och att hålla sig i framkanten när det gäller kvalitet och processkunskap. Tidigare har man mest arbetat med rörbearbetning och skärande bearbetning.

Lösning

Genom att förvärva legoföretaget Vaggeryds Svets har man nu utökat sin kapacitet med en komplett svetsverkstad. Svetsverkstaden innehåller två ArcSystem bågsvetsceller bland annat. En demonstraton av ArcWorld hos Yaskawa Nordic visade att den kompakta robotcellen kunde bli ett bra komplement till de båda bågsvetscellerna.

Med två stationer i ArcWorld har man stora möjligheter att anpassa produktionsflödet efter produktmixen, antingen man kör två skilda produkter eller två olika moment på samma produkt.

Resultat

För att komma igång med produktionen krävdes bara en tvådagars grundkurs för två operatörer, men då hade svetsverkstaden en hel del vana vid svetsrobotar sedan tidigare. Robotcellen gick snabbt att installera på plats och har fungerat utan problem, vanligtvis i tvåskift, sedan dess.

För Hörle Automatic är ArcWorld helt enkelt en flexibel robotcell som bidrar till att man hålla en stor produktmix och korta leveranstider

Fakta

Kund: Hörle Automatic AB
Produkt: Komponenter
Land: Sverige
Installerad: 2014
Industri: Metallindustri
Applikation: Bågsvets

Systemet innehåller:

ArcWorld 250, MA1400, DX100 controller

case - Lago

ArcWorld producerar effektivt på liten golvyta

Utmaning

Lago Industri AB, Halmstad, är ett familjeägt verkstadsföretag med inriktning på rörbockning och tillverkning av rörkonstruktioner i stålrör, rostfritt stål och aluminium. Kunderna finns i möbel- och fordonsindustrin.

För ett specifikt uppdrag krävdes ytterligare svetskapacitet, och det med väldigt kort varsel. För att kunna ta jobbet skulle man behöva byta ut en manuell svetsstation mot en robotlösning. Men det måste vara en robotcell som fick plats på samma yta. Som dessutom kunde levereras, installeras och köras igång i full produktion på bara några få veckor. Kort sagt: en ”stor” robotcell i ett litet format.

Med ArcWorld fann Lago en kompakt robotcell som inte bara passade i storlek, och utan också kunde erbjuda tillräcklig stor produktionskapacitet. Robotcellen har två stationer vilket ökar kapaciteten jämfört med många andra kompakta svetsstationer. Den var också möjlig att leverera, installera, köra igång och börja producera på bara tre arbetsveckor. Samma operatör som svetsat manuellt sköter nu även robotcellen.

Resultat

Bågsvetscellen har definitivt motsvarat förväntningarna. Den var från början tänkt för ett specifikt jobb, men Lago tar hela tiden in nya jobb som också passar bra. ArcWorld har minst lika stor kapacitet som något av de båda större robotsystemen, och utnyttjar därför ytan väldigt effektivt.

Fakta

Kund: Lago Industri AB
Produkt: Komponenter till möbelindustrin
Land: Sverige
Installerad: 2014
Industri: Metallindustri
Applikation: Bågsvets

Systemet innehåller:

ArcWorld 250, MA1400, DX100 controller

case - Nitator

Produktion med "lean"

Utmaning

Nitator tillverkar plåtkomponenter för bland annat fordonsindustrin. Företaget arbetar med Lean production och ett miljöansvar. Inför en ändring i en befintlig produkt ville Nitator uppnå ett ännu bättre flöde i fabriken i Hyltebruk. Tidigare hade man svetsat komponenten i en separat operation i fabriken i Oskarström, 35 km längre bort.

Lösning

Med hjälp av bågsvetscellen ArcWorld får Nitator nu ett rakt flöde i Hyltefabriken med pressning av plåtdetaljer, svets och montering i en följd. Inga fler onödiga transporter mellan de båda tillverkningsenheterna. Detaljerna flyttar man på lättrullade pallvagnar mellan svetscellen och de två monteringsstationerna. Samtliga operatörer i produktionsgruppen arbetar tillsammans i ett team, och roterar mellan svetsning och montering. När roboten svetsar har svetsoperatören dessutom tid över att få fram ingående material.

Eftersom ArcWorld är ett inkapslat svetssystem med skjutdörrar undviker man störande svetsblänk och svetsrök i lokalen.  Bågsvetscellen är dessutom lätt att flytta och köra igång, vilket Nitator ser som en stor fördel. Nu kan man snabbt flytta cellen om produktionsflödet behöver ändras.

Resultat

På Nitator är man mycket nöjd med den korta leveranstiden, och att det gick så snabbt att komma igång. Redan dagen efter driftsättningen körde man robotcellen med full produktion, och anläggningen har körts mestadels i tvåskift och utan störningar sedan dess.

En grundutbildning för en operatör, och ett visst stöd av de egna svetsexperterna i Oskarströmsfabriken, var allt som krävdes för att klara av programmering och drift.

Kund: Nitator AB i Hylte
Produkt: Komponenter till fordonsindustrin
Land: Sverige
Installerad: 2014
Industri: Metallindustri
Applikation: Bågsvets

Systemet innehåller:

ArcWorld 250, MA1400, DX100 controller