1970-01-01

Ny produktionslinje ökar takten

För att möta en ökad efterfrågan i Sverige och utomlands av våra inkapslade och flyttbara robotsvetsceller, ArcWorld, har vi nyligen utvecklat monteringsstrategin från stationsmontering till ett taktat flöde.

Här har vi möjlighet att definiera och sätta tid på arbetsmomenten på varje station och identifiera tidstjuvar. Det blir också lättare att hantera en kundanpassning för att möta våra kunders behov.

För teamet som monterar ArcWorld innebär den nya linjen ett större fokus på arbetet med själva monteringen eftersom flödet av in- och utgående material sköts av personal vid logistikavdelningen.

Tillverkningstakten kommer att ligga på två robotstationer i veckan till att börja med. Den första ArcWorld:en rullade ut från den nya produktionslinjen i slutet av oktober. Sammanlagt har vi levererat mer än 100 ArcWorld från fabriken i Torsås sedan robotstationen lanserades i 2014.