ArcWorld CS

Vertikalt roterande lägesställare för fixtur och plats för en, eller två svetsande robotar innanför plåtväggarna där det ryms fixturer upp till två meters längd. Många tillval och tillbehör gör den lätt att anpassa efter just dina behov. Operatören har en permanent, ljus och rymlig arbetsyta framför robotstationen, där arbetsmaterialet finns nära till hands. Hjälpmedel som kran och travers går att använda vid laddning, plundring och fixturbyte.