1970-01-01

ArcWorld hos Epik Teknikcenter

Epic är resultatet av ett samarbete mellan näringslivet, Linnéuniversitetet och gymnasieskolan. Syftet med Epic är att kunna förse företagen i regionen med den tekniska kompetens som de behöver, och samtidigt öka intresset för teknikutbildningar och tekniska yrken.

Teknikcentret innehåller den senaste tekniken inom CNC, svetsning, mätteknik och automation. Verksamheten kommer att vara en kunskapsmiljö för företag, gymnasium och akademi och fungera som ett displayfönster mot den moderna digitaliserade industrin. Målet är också att öka det allmänna intresset för teknik.

På Epic finns en solid maskinpark med cirka 40 maskiner som återspeglar den moderna industrin. Det finns också möjlighet för studenter att lära sig robotautomatisering med hjälp av en liten flyttbar robotstation, MOTOMAN-GP8 och en komplett svetsrobot, ArcWorld. Båda levereras av Yaskawa Nordic. För medlemmar i företagsnätet ger robotstationerna också möjlighet att testa prototyper och kompetenshöjning av deras personal.