1970-01-01

Robotanvändningen ökar

Automatisering av produktionen ökar i hela världen. Idag räknar man med 74 robotar i genomsnitt per 10 000 anställda i tillverkningsindustrin världen över. Den genomsnittliga robottätheten i Europa ligger högre, med 99 robotenheter per 10 000 anställda.

De tio mest automatiserade länderna i världen är: Sydkorea, Singapore, Tyskland, Japan, Sverige, Danmark, USA, Italien, Belgien och Taiwan. Detta enligt ”2017 World Robot Statistics”, utfärdat av International Federation of Robotics (IFR).

Robottätheten är en utmärkt måttstock vid jämförelse av skillnaderna i tillverkningsindustrins automatiseringsgrad i olika länder, säger Junji Tsuda, vd för IFR. Som ett resultat av den stora mängden robotinstallationer i Asien de senaste åren har den regionen den högsta tillväxttakten. Mellan 2010 och 2016 var den genomsnittliga årliga tillväxttakten för robottäthet i Asien 9 procent, i Amerika 7 procent och i Europa 5 procent, avslutar Junji.

Läs hela nyheten hos IFR.
https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-density-rises-globally